МЕНЮ САЙТУ

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
ДРУЗІ САЙТУСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 
ПЛАН РОБОТИ
щодо вивчення стану трудового виховання дошкільнят
в Липоводолинському ЗДО «Веселка»
Перелік питань, що підлягають вивченню та контролю
Термін виконання
Відповідальні
 
І. Вивчення та аналіз стану трудового виховання дітей в ЗДО
 
 
1
Створення умов для організації трудової діяльності в дошкільному закладі:
- наявність куточків у групових кімнатах і на ділянці (самообслуговування, господарчо-побутова праця, праця в природі, ручна художня праця);
- наявність необхідного трудового інвентарю та обладнання, його розміщення;
- наявність у куточках праці виробів, виготовлених руками дорослих;
- наявність у методичному кабінеті художньої, методичної літератури, наочного матеріалу, перспективного педагогічного досвіду з проблеми трудового розвитку та виховання дошкільників.
Серпень- вересень
Директор
Вихователь - методист
2
Рівень сформованості в дітей уявлень про працю дорослих, ставлення до людей та їхньої праці:
- з’ясування обізнаності дітей щодо професій дорослих;
- з’ясування відносин, мотивів, участі в спільній трудовій діяльності дітей, а також у сюжетно-рольових іграх ("Професії”, тощо).
Жовтень
 
Вихователь - методист

 
3
Рівень трудових умінь і навичок дітей, їх відповідність вимогам Програми розвитку дітей:
- сформованість навичок організації праці (розподіл обов’язків, добір необхідного обладнання, доцільність його розміщення на робочому місці);
- сформованість навичок дотримання порядку (дбайливе ставлення до обладнання, чистота робочого місця під час діяльності, прибирання робочого місця);
- сформованість навичок планування роботи (добір способів виконання, визначення трудових операцій, порядок їхнього виконання тощо);
- сформованість моральних якостей (цілеспрямованість, взаємо­допомога тощо).
Жовтень - листопад
 
Вихователь - методист
 
4
Керівництво трудовою діяльністю дошкільників: застосування різноманітності прийомів керівництва працею дітей з боку дорослих (показ, пояснення, вправляння, допомога, вказівка, спільна з дорослим діяльність, контроль, оцінка тощо).
Жовтень - листопад
 
Вихователь - методист
5
Аналіз планування трудової діяльності дітей в кожній віковій групі ЗДО.

 
Січень
Вихователь - методист
 
ІІ. Аналіз забезпеченості необхідним обладнанням та інвентарем для організації трудової діяльності дошкільників
 
 
1
Виявити:
- наявність куточків праці в групових кімнатах та на ділянці дошкільного закладу;
- підбір необхідного трудового інвентаря та обладнання, його розміщення в групових кімнатах;
- відповідність обладнання гігієнічним та педагогічним вимогам
Жовтень

 
Вихователь - методист
2
Уточнити:
- які трудові куточки наявні в групах та на ділянці ДНЗ;
- чим відрізняються куточки праці у вікових групах, їх відповідність педагогічним та гігієнічним вимогам;
- особливості використання обладнання для організації праці дошкільнят відповідних вікових категорій.
Жовтень
Вихователь - методист
 
ІІІ.Аналіз видів праці та їх засвоєність дітьми відповідних вікових категорій
 
 
1
Виявити:
-застосування видів праці з дошкільниками у навчально-виховному процесі;
- охоплення дітей відповідних груп різними видами праці;
- відношення дітей до праці;
- мотиви трудової діяльності дошкільнят;
-особливості керівництва різними видами праці дітей з боку дорослих під час різноманітних форм її організації.
Березень
 
Вихователь - методист
2
Проаналізувати, якими видами праці і в яких формах організації займаються діти протягом дня.
 
Березень
 
Вихователь - методист
 
ІV. Аналіз роботи вихователя щодо організації різних видів праці з дошкільниками
 
 
 
Вміння вихователя керувати всіма видами праці, рег­ламентованими програмою:
-доцільність використання форм організації, методів і прийомів та система планування трудової діяльності дітей;
-здійснення індивідуального і диференційованого підходу до навчання трудових дій;
-дотримання правил техніки безпеки під час орга­нізації трудової діяльності дітей.
Лютий
 
Вихователь - методист
 
 
V.Аналіз рівня знань, умінь та навичок дітей в напрямку трудового виховання
 
 
 
Рівень знань умінь і навичок дітей:
 - прояв самостійності під час виконання трудових зав­дань, достатність знань з трудового виховання; - вміння дітей самостійно розподіляти обов'язки; - повага і бережне ставлення до результатів праці навколишніх людей.
Квітень - травень

 
Вихователь - методист
 
Тематична перевірка з трудового виховання
Фронтальна перевірка з трудового виховання
 
Листопад
Квітень
Директор
 Вихователь - методист
Вхід на сайт

Пошук

Календар