МЕНЮ САЙТУ

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
ДРУЗІ САЙТУСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Завдання творчої групи:

1. Поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної науковопедагогічної проблеми, впровадження їх у практику.

2 Врахування рекомендацій педагогічної науки, їх апробація, внесення коректив та пошук оптимальних шляхів реалізації.

3. Застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації, створення, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

4. Сприяння вдосконаленню навчальновиховного процесу, застосуванню сучасних прийомів і методів навчання.

5. Моделювання та апробація авторських моделей досвіду.

6. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів.

7. Сприяння самовираженню особистості педагогів у процесі професійної діяльності,курсової та міжкурсової підготовки.

8.Моніторинг ефективності використання освітніх технологій у навчально - виховному процесі.

Склад творчої групи вихователів

Липоводолинського ЗДО "Веселка":

Керівник творчої групи: Бірдус В.І. - вихователь

Члени творчої групи:

- Удовиченко Т.В. - вихователь - методист

- Ткачук Н.В. - вихователь

- Воловик К.В. - вихователь

- Палаженко Ю.О.- вихователь

- Солоненко Л.М. - вихователь

- Рисенко Т.М.- вихователь

- Косюшко К.І. - вихователь

Проблема творчої групи на 2020 – 2021 н.р.:

«Екомічне виховання дітей дошкільного віку

та шляхи його здійснення»

Мета: розкрити дітям навколишній предметний світ, як світ духовних і матеріальних цінностей, як частину загальнолюдської культури і в процесі пізнання навчити відповідним формам поведінки.

Завдання:

1. Формування системи економічних знань у дітей дошкільного віку.

2. Формування ділових якостей дітей.

3. Формування умінь орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях.

4. Розвиток самостійної творчої діяльності дітей.

5. Розвиток спеціальних способів орієнтації - експериментування і моделювання.

6. Пояснювати на доступному рівні взаємозв'язок понять «праця» - «продукт» - «гроші » і «вартість продукту в залежності від його якості».

7. Формування уявлень про зміст діяльності людей різних професій.

8. Формування правильного ставлення до грошей як предмету життєвої необхідності.

9. Дати уявлення про рекламу, її призначення, вчити правильно, сприймати рекламу.

10. Формування уявлень про предметний світ як про рукотворний.

11. Виховання розумних потреб, культурної поведінки в побуті.

12.Розвиток уміння визначати можливі методи вирішення проблеми за допомогою дорослого, а потім і самостійно.

 

ПЛАН РОБОТИ

творчої групи вихователів

Липоводолинського ЗДО "Веселка"

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форми роботи

1

І етап

Підготовчо – організаційний

Мета: налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до обраної проблеми; визначення шляхів реалізації методичної проблеми

Алгоритм проведення:

1. Обговорення ідеї та теми проблеми.

2. Обговорення підготовки до опрацювання матеріалів

3.Обміркування шляхів вирішення проблеми.

4.Висловлення міркувань щодо форми представлення результату.

 

 

Вересень

 

Педагогічний консиліум Засідання дискусійного клубу Обговорення

2

ІІ етап

Діагностико – концептуальний

Мета: провести діагностування розвивального середовища, анкетування педагогів.

Алгоритм проведення:

1.Анкетування педагогічного коллективу дошкільного підрозділу щодо пропозицій по удосконаленню роботи з даної методичної проблеми

2. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України«Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах» від 13.06.2017 № 1/9-322, програми з економічного виховання «Афлатон», планування організованої зайнятості дітей дошкільного віку за програмою «Дитина» з данного питання.

3.Організація консультативнихднів на базіметодичного кабінету з метою надання практичної допомоги вихователям у роботі над узагальненням свого досвіду з методичноїпроблеми.

4.Ознайомлення з педагогічним досвідом роботи педагогів кожної вікової групи з данного питання.

5.Розробка тематичних блоків за програмою «Афлатон»

6. Створення картотеки педагогічної та методичної літератури з даної проблеми.

 

Жовтень Листопад

 

Анкетування

Консультації

Самостійне опрацювання літератури

3

ІІІ етап

Реалізація проблеми

Мета: допомогти педагогам зорієнтуватися у виборі інноваційних технологій для застосуванняїх у навчально-виховному процесі з питань економічного виховання дітей дошкільного віку; формувати вміння працювати групами, досягаючи спільного результату; сприяти формуванню методичної культури педагогів.

Алгоритм проведення:

1.Круглий стіл: «Пропозиції щодо удосконалення системи роботи з економічного виховання дітей дошкільного віку»

2. Теоретичний семінар на тему: Програма економічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «Афлотон» – шляхи впровадження.

3. Презентації:

– «Система роботи з економічного виховання дітей молодшого дошкільного віку», виховательВоловик К.В.

– «Система роботи з економічного виховання дітей середнього дошкільного віку», вихователь Солоненко Л.М.

– «Система роботи з економічного виховання дітей старшого дошкільного віку», вихователь Косюшко К.І.

5.Представлення з даної методичної проблеми презентацій, відеоматеріалів, наочності, дидактичних ігор, дитячої художньої літератури, тощо.

7.Виставка психолого – педагогічної та методичної літератури з проблеми.

 

Грудень

Січень

Лютий Березень

 

Круглий стіл

Теоретичний семінар

Семінар-практикум Навчальний тренінг

Педагогічна виставка

4

ІV етап

Підсумок роботи над проблемою

Мета: проаналізувати з педагогами період роботи творчої групи від початку до кінця. Надати можливість оцінити свою діяльність, проаналізувати успіхи і невдачі. Зробити психологічну характеристику власного особистісного розвитку, усвідомлено відноситись до цього досвіду і самоаналізу.

Алгоритм проведення:

1.Підсумково – аналітична бесіда.

2.Самоаналіз роботи над проблемою кожного члена творчої групи.

3.Анкетування педагогів « Оцінка роботи в творчій групі».

4.Підведення підсумків та окреслення результатів роботи творчої групи.

5.Узагальнення досвіду роботи групи за проблемою та розробка методичних рекомендацій.

6. Оформлення звіту про роботу творчої групи.

 

Квітень Травень

 

Бесіда

Самоаналіз

Анкетування

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар