МЕНЮ САЙТУ

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
ДРУЗІ САЙТУСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

"Організація дослідницької діяльності з дітьми 5-річного віку"
 
Актуальність проблеми
У сучасному суспільстві швидко змінюються технології, поновлюється техніка, з’являються нові види діяльності. Надзвичайно важливим сьогодні є постійне набуття нових знань і навичок, як для дорослих, так і для дітей. Світ для малечі є таким новим і непередбачуваним. Все хочеться пізнати, опанувати, підкорити. Як навчити пізнавати світ 5-ти річних дітей – то є проблема дорослих, зокрема, педагогів дошкільних навчальних закладів. 
Вивчення і формування пізнавальної, орієнтовно-дослідницької діяльності дітей розглядалося провідними педагогами та психологами (П.Я. Гальперін, О.В. Запорожець, С.Ю. Карпова, Д.Б. Годовникова, Л.А. Венгер, М.І. Лісіна, Л.Ф. Обухова, М.М. Поддьяков, Н.Ф. Тализіна та інші). Ними накопичено великий досвід  діяльнісного підходу, отримані принципово важливі практичні та теоретичні результати. Проте, зважаючи на складність такої діяльності вчені вивчають її в основному на дорослих або на дітях старшого шкільного віку. 
На думку провідного російського вченого О. Савенкова дослідник формується саме у дошкільні роки. Особливо важливо, щоб дитина прагнула та навчалася активно досліджувати навколишній світ і це прагнення до активного пізнання світу необхідно розвивати, адже  здатність до пізнання чогось складного та нового скоріше зникає за визначених умов ніж виникає. 
Суттєвим також є те, що дослідницький пошук сьогодні стає частиною будь-якої професії. Тому й підготовка дитини до дослідницької діяльності, навчання її вмінням та навичкам дослідницького пошуку стає одним з найважливіших завдань сучасної дошкільної освіти.
Постановка проблеми
Сьогодні розвиток мислення дитини визначає не тільки зміст знань, а й методи їх засвоєння. Надзвичайно важливо виокремити ті форми навчально-пізнавальної діяльності у дошкільному навчальному закладі, які допоможуть дітям опановувати знання не з примусу дорослого, а з ініціативи самої дитини. 
За твердженням Н.Н. Поддякова «…для активізації мислення і творчості дітей необхідно дотримуватися міри невизначеності, незакінченості будь-якої частини дошкільних знань. Якщо ми бажаємо, щоб активність дітей у процесі навчання не слабшала, необхідно будувати його таким чином, щоб одночасно з формуванням зрозумілих, чітких знань залишалася зона невизначених знань, щоб задоволення отриманими новими знаннями наприкінці чергового заняття поєднувалося в них з палким нетерпінням дізнатися, що ж буде на наступному занятті". Засобами активного засвоєння знань можуть бути гра та форма проведення занять за допомогою дослідження. Якими можуть бути теми дитячих досліджень? 
Теми для дослідницької діяльності дітей 5-річного віку  можна умовно об'єднати у три основні групи: фантастичні, емпіричні та теоретичні. 
Фантастичні – теми, орієнтовані на розробку неіснуючих фантастичних об'єктів і явищ. Діти розмірковують і розробляють конструкції транспорту, який використовують на інших планетах, фантастичне дерево, квітку, конструюють неіснуючих тварин з якимись новими, незвичайними можливостями. 
Емпіричні – теми, що припускають проведення власних спостережень і експериментів. Як об'єкти для дитячого дослідження  та спостережень можуть бути рослини, тварини, явища неживої природи. 
Теоретичні – теми, орієнтовані на роботу по вивченню і узагальненню фактів, матеріалів тих, що містяться в різних джерелах. Зараз видається багато дуже хороших енциклопедій і довідників для дітей різного віку, що створює прекрасні умови для проведення теоретичних досліджень. Разом з дітьми можна збирати інформацію з різних джерел про певну групу тварин, наприклад домашніх улюбленців: котів, собак, папуг, хом’ячків. У режимі проектної діяльності напрацьовувати «Скриньку імен» тощо. Діти люблять фантазувати, придумувати щось незвичайне. З великим задоволенням діти експериментують. І багато педагогів віддають перевагу саме таким методам, адже, що пройшло через дитячі руки, до чого додумався сам, надовго закарбовується в пам’яті. Такі знання є джерелом   життєздатності кожної людини. Теоретичні дослідження вихователі дошкільних навчальних закладів у своїй практиці використовують значно рідше. 
Проте, сьогодні для відомих педагогів та психологів все частіше предметом обговорення стає повний комплекс здобуття та обробки інформації для дітей 5-ти річного віку. Такий комплекс О.Савенков називає навчальним дослідженням аргументуючи тим, що дитина навчається із самого народження. «До школи дитина вивчає і засвоює значно більший обсяг відомостей про світ, ніж за все подальше життя. Саме це ро­зуміння навчання й лежить в основі організації нав­чальних досліджень дошкільнят».  То є новий підхід до дослідницької діяльності як до основи їхнього розумового розвитку, саморозвитку та формування загальної готовності до дорослого життя. 
Навчальне дослідження – новий підхід до дослідницької діяльності. Навчальне дослідження дозволяє вирішувати завдання пізнавального розвитку: 
-створити умови для розвитку пізнавальних психічних процесів дошкільників; 
-активізації розумових операцій; 
-спонукати дітей до самостійних пошукових дій; 
-розвивати ініціативність, кмітливість, допитливість, критичність мислення, здатність до самостійних суджень; 
-розширювати знання дітей про довкілля, формувати у них уміння та навички їх самостійного набуття; 
-розвивати діалектичне мислення дошкільнят; збагачувати власний пізнавальний досвід дітей через засвоєння ними еталонів, символів, -виконання дій, заміщення та моделювання; 
-формувати у дітей здатність креативно використовувати знання та власний дослідницький досвід у розумових, моделювальних та перетворювальних діях.
Етапи навчального дослідження
 Як і у дослідженні аспіранта у навчальному дослідженні дитини 5-річного віку можна виділити такі етапи:
- вибір теми дослідження;
- прогнозування можливих результатів;
- пошук  варіантів розв'язання;
- збирання матеріалу;
- узагальнення здобутих даних;
- повідомлення про результати;
- захист здобутих результатів.
Та на відміну від дослідження дорослих навчальне дослідження, яке організує вихователь з дітьми шостого року життя має бути таким, щоб ні за яких умов не втратився інтерес до роботи. Педагог має стимулювати найменших, заохочувати, допомагати. Саме тому,  обов’язковою умовою організації начального дослідження є правильна організація простору. 
Враховуємо наступні аспекти:
-подумати, у якому приміщенні буде організована основна частина дослідження (ігрова кімната, картинна галерея, живий куточок, метереологічний майданчик тощо);
-розсадити дітей, так, щоби спілкування було «очі в очі»;
- пояснити дітям, що таке дослідження, що означає досліджувати;
- актуалізувати дитячий досвід та спиратися на найбільш активних дітей;
- з групою дітей у 10-12 дітей провести 2-3 тренувальні заняття. 
Технологія організації навчального дослідження 
На першому етапі педагог ставить проблему, накреслює стратегію й тактику її розв’язання, але саме рішення дитина має знайти самостійно. Цей етап розпочинаємо із дітьми молодшого дошкільного віку. Таку діяльність  включають в інтегровані заняття, прогулянки, ігри з предметами, ігри-загадки, конструктивні, сюжетно-рольові та режисерські ігри, проводять під час спостережень за об’єктами та явищами природи і як самостійну діяльність під час різного роду досліджень. 
На другому етапі роботи, яку організуємо із старшими дошкільниками, педагог ставить проблему, але метод, шляхи її розв’язання дитина шукає самостійно. На перших порах то є колективний пошук. Вищим рівнем навчального дослідження є той факт, коли діти самостійно можуть визначити проблему та розв’язати її. Для того, щоб навчити дітейвиокремлювати проблему, знаходити цікаву тему для дослідження, вихователь пропонує дітям картки із зображеннями – темами майбутніх досліджень. Бажано, щоб предмет дослідження дозволяв застосовувати найбільше методів, себто, на перших порах надзвичайно  важлива конкретизація (не свійські тварини, а конкретно – собака, або окремо їх порода; не взуття, а конкретно – черевики тощо). 
Наступним  кроком є складання плану дослідження. Планом дослідження розробники технології називають «ланцюжок методів» дослідження. Педагогу треба розказати дітям, що існує дуже багато способів отримати інформацію про той чи інший предмет або явище (подумати і згадати, що вже знаємо, запитати у дорослих, почитати в книзі, зателефонувати фахівцю, звернутися до Інтернету та інші). Важливо унаочнення таких відомостей. Це мають  бути загально прийняті символічні зображення таких дій на картках або  слайдовій презентації. Обговорюємо та викладаємо їх у тій послідовності, у якій будемо збирати інформацію. Наприклад, про берізку:
·        порозмірковуємо самі;
·        поспостерігаємо за берізкою;
·        запитаємо у мами або тата;
·        проведемо експеримент;
·        поспілкуємось із юннатами;
·        почитаємо  в енциклопедії «Дітям про дерева».
 Зібрану інформацію позначаємо символами та вкладаємо у папку дослідження. Все, що зібрали узагальнюємо у вигляді макета, міні-доповіді, які слід розглядати, як варіант взаємного навчання дітей. Адже треба дати можливість дитині не тільки висловитися, а й правильно поставити запитання, що є складно для дітей 5-ти річного віку. А ще, діти вчаться вислуховувати інших, робити поправки.Надзвичайно важливо у такій роботі вдало здійснювати педагогічне керівництво. 
Вихователь має пам’ятати, що необхідно: завжди підходити до роботи творчо; уникати прямих інструкцій;  не стримувати ініціативи дітей; не робити за дітей те, що вони можуть зробити, або те, що вони можуть навчитися робити самостійно; не поспішати з оцінками; орієнтувати вихованців на власні спостереження й експерименти; учити дітей аналізу, синтезу, класифікації інфор­мації, заохочувати робити висновки, висловлюва­ти судження й умовиводи.
Вхід на сайт

Пошук

Календар