МЕНЮ САЙТУ

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
ДРУЗІ САЙТУСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

АНКЕТА 
на визначення рівня професійної компетентності педагога  
«Вихователь очима своїх колег»

 №  Характеристика педагога  Оцінювання рівня професійної компетентності педагога ( в балах) 4(В)  Оцінювання рівня професійної компетентності педагога ( в балах) 3(В)Оцінювання рівня професійної компетентності педагога ( в балах) 2(В) Оцінювання рівня професійної компетентності педагога ( в балах) 1(В)  
1Професійні якості педагога(вимогливість , толерантність, обізнаність, систематичність, виваженість, самокритичність, винахідливість, врівноваженість)    
  2Особистісні якості педагога ( характер, звички, поведінка, культура)    
  3 Володіння методиками дошкільного виховання, знання дошкільної педагогіки, дитячої  психології     
  4Вміння вихователя  професійно та якісно організовувати навчально-виховний процес    
  5Систематичність планування роботи з дітьми    
  6Налагодженість взаємоконтакту з дитячим колективом    
  7Результативність роботи вихователя ( знання, вміння та навички дітей, розвиток їх творчих здібностей, сформованість вольових якостей, засвоєність моральних еталонів і т.д.)    
  8Співпраця з батьківським колективом ( різноманітність форм роботи)    
  9Участь вихователя у методичних заходах ДНЗ    
 10Досвід роботи вихователя з певної проблеми    
 11Прояви ініціативності вихователя в педагогічному колективі    
 12Взаємовідносини вихователя з колегами    
 13Відношення вихователя до  виконання покладених обов’язків, доручень    
  Максимальна кількість балів   48 36 24 12

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
щодо оцінювання та визначення рівня професійної  компетентності педагога
(обробка  анкет  «Вихователь очима своїх колег») 

ІНСТРУКЦІЯ  
1.Навпроти кожного питання в табличці поставте один бал, який відповідає оцінці цього розділу (або 4, або 3, або 2, або 1)
2.Підрахуйте сумарну кількість балів кожного рівня та запишіть поряд із максимальною кількістю балів в останній графі таблиці. 
3.Визначіть загальний бал шляхом додавання  загальної  максимальної кількості балів по кожному з чотирьох розділів.
4. Здійсніть оцінку рівня професійної компетентності педагога за поданими критеріями оцінювання. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:
Високий рівень – 48 балів  і більше
Достатній рівень – від 48 до  36 балів
Середній рівень – від 36 до 24 балів
Низький рівень – 12  балів  і менше

РЕЗУЛЬТАТИ:
Кількість педагогів, що брали участь в анкетуванні:_______
Кількість анкет з відповідним рівнем: 
-         Високий -   __________
-         Достатній - _________ 
-         Середній -  _________
-         Низький -  __________ 

Загальний рівень професійної компетентності педагога 
______________________________(ПІБ вихователя) 
(рівень, що переважає за результатами обробки анкет) 
Вхід на сайт

Пошук

Календар